Helfa Gelf | Art Trail

Medi 2013 – Helfa Gelf.  Mae digwyddiad Stiwdios Agored mwyaf Gogledd Cymru yn eich gwahodd i ymweld ag artistiaid wrth eu gwaith.  Bydd amryw o weithdai aelodau CGGC ar agor.  Er mwyn darganfod mwy o wybodaeth ynglyn a lleoliadau, dyddiadau ac ati gwelir wefan Helfa Gelf .