CGGC Aelodau

Mae aelodau CGGC wedi eu lleoli ar draws Gogledd Cymru.

Sefydlwyd y Cywaith er mwyn galluogi gemyddion cyfoes i ryngweithio o fewn eu rhanbarth lleol, i gynnig a rhoi cefnogaeth i’w gilydd ac archwilio i fewn i gyfleoedd arddangos newydd gyda eu gilydd. Dewisiwch aelod o’r rhestr isod er mwyn darganfod mwy o wybodaeth ynglyn a hwy.

 • Ann Catrin Evans

 • Gweithiai Ann Catrin Evans ar brosiectau amrywiol ei maint, popeth rhwng gemwaith a chelf cyhoeddus pensaerniol. Yn bennaf defnyddiai haearn, yn ogystal ag efydd a metalau tlws. Rhan amlaf wedi ofanu yn gain dangosir nerth mewnol yn ei ddyluniadau cryf. Yn creu yn broffesiynnol ers 24 mlynedd, mae Ann yn arddangos ei cherfluniau yn genedlaethol a rhyngwladol, ac wedi gweithio yn Siapan a’r Unol Daleithiau. Camp glodwiw Ann ym mhrif [...]

 • Caroline Royal

 • Artist | Dylunydd | Gwneuthurwr Cydlynydd Arddangosfeydd | Hyrwyddo Sefydlodd Caroline ei busnes yn 2006 pan y derbyniodd gymorth ariannol gan y ‘Prince’s Trust’ er mwyn archebu offer.  Ers hynny mae Caroline wedi datblygu amrywiaeth o wahanol gasgliadau sydd ar gael mewn orielau lleol ac orielau ar draws y Deyrnas Unedig.  Arddangoswyd ei gwaith yn ryngwladol gyda MJN (‘Manchester Jewellers Network’) a cymerodd ran/cydlynodd ‘Articles of Hope, Adornments for Justice’ [...]

 • Lora Wyn

 • Mae Lora yn dylunio a’n creu gemwaith cyfoes hardd a chain all pawb wisgo yma yn ei gweithdy yng Ngogledd Cymru. Daw ysbrydoliaeth ei gemwaith yn bennaf o’r byd ffasiwn a wrth edrych ar nodweddion, phatrymau cywrain a lliwiau y byd natur a be sydd o’i chwmpas. Mae Lora yn defnyddio amryw o wahanol ddeunyddiau, gwerthfawr a ‘non-precious’ yn ogystal ag arbrofi â gwahanol liwiau.

 • Sara Lois

 • Ar ol graddio yn 2011 gyda gradd dosbarth cyntaf BSc (Anrh) Dylunio Cynnyrch o Brifysgol Bangor sefydlodd Sara ei gweithdy yn ei phentref genedigaethol ym Mhen Llyn yn 2012.  Cwblhaodd amrywiaeth o leoliadau gwaith gyda amrywiaeth o ddylunwyr gemwaith er mwyn cael profiad.   Darganfyddir ysbrydoliaeth mewn bywyd dydd i ddydd, boed hynny yn tarddu o’i diwylliant a’i hetifeddiaeth Cymreig neu’r cyffelyb a daw ar eu traws pan oddi gartref.  [...]

 • Pamela Peters

 • Ganwyd Pam yng Ngogledd Cymru ac y mae wedi byw a gweithio yno drwy gydol ei bywyd. Hunan ddysgiedig yn bennaf yw Pam ar ôl mynychu cwrs preswyl yn Coleg Burton Manor 5 mlynedd yn ôl.  Ar ôl perffeithio ei diddordeb mae bellach wedi sefydlu busnes ac yn gwerthu gwaith drwy amrwy o orielau ar draws Cymru a’r Gogledd-orllewin. Ceir pob eitem ei greu gyda gofal gan Pam ei hun [...]

 • Karen Williams

 • Sefydlodd Karen fel gemydd yn 1995, yn wreiddiol o Ynys Môn, ond yn awr yn seiliedig ger Bethesda. Mae gwaith comisiwn yn cynnwys dylunio a chreu’r Goron ar gyfr Eisteddfod Genedlaethol Cymru yn 1999 a 2008. Y mae hefyd wedi derbyn Dyfarniad Cymru Greadigol a chefnogaeth ar gyfer ei phrosiect cyfredol ‘ Traeth Linau Llanddwyn’ gan Gyngor Celfyddydau Cymru. Mae’r casgliadau  Crater a Tyllu yn seiledig ar y diffiniad o’r gair ‘Tyllu – to [...]

 • Kriket Broadhurst

 • Mae Kriket yn gweithio o ‘Oriel Gemwaith Biwmares’ busnes a cychwynwyd yn 2011 yn Biwmares, Sir Ffôn. Yn bennaf mae hi’n dylunio gemwaith arian sy’n cynnwys mwclis serameg wedi greu â llaw. Mae ei mwclis unigryw yn cael ei greu gyda nifer o resipis cyfrinachol y cymysgai o ddefnyddiau crai, clai a mwynau. Tarddai’r dechneg ‘faience’ sy’n 5000 mlynnedd oed o’r Aifft, ond yn wahanol i arwyneb hydraidd yr hen [...]

 • Annie Williams

 • Mae Annie yn byw yng Ngogledd Cymru rhwng yr arfordir a’r mynyddoedd ac yn denu ysbrydoliaeth o’r tirwedd naturiol hyn. Mae Annie yn creu gemwaith yn defnyddio resin, arian a ffibrau naturiol megis rwber, lledr a sidan.  Ceir mwynhad o ddefnyddio resin gan y gellir creu unrhyw siap neu liw.  Mae addasu ei dryloywder yn newid effaith golau a cysgod ac yn ddibynnol ar ei siap mae hefyd yn effeithio [...]

 • Angela Evans

 • Mae Angela yn creu gemwaith arian gyda gwaith graniwleiddio copr a/ neu aur wedi ysbrydoli gan y rhedyn ar mynyddoedd Gogledd Cymru. Mae ei gwaith wedi’w llunio o wifren arian gan defnyddio sawl techneg i greu gwahanol weadau a siapiau. Mae Angela yn creu darnau hollol unigryw ac i gomisiwn mewn arian, aur a platinwm megis modrwyau priodas a dyweddio. Mae ganddi dewis o darnau unigryw yn y Siop iard [...]

 • Sarah Anderson

 • Fe ddechreuodd Sarah wneud gemwaith arian yn y 1970′au yn Camden Institute gyda gemydd o Awstralia, Rod Edwards, ac yn hwyrach yn ystod y 1990′au gyda Rauni Higson. Dechreuodd ei busnes ei hun yn 2000 yn gwneud ei math unigryw ei hun o emwaith arian. Mae wedi mynychu ffeiriau crefft ledled y Deyrnas Unedig, er ei bod bellach yn canolbwyntio ar ddigwyddiadau yng Nghymru. Mae wedi arddangos am 12 mlynedd [...]

 • Hannah Coates

 • Ers gadael coleg Wrecsam yn 1991, bu Hannah yn arddangos a gwerthu ei gemwaith mewn orielau a siopau ledled Prydain. Lliw sy’n ei hysbrydoli yn y casgliad diweddaraf o waith. Mae diddordeb ganddi mewn ailgylchu ac ailddefnyddio gwastraff, megis poteli plastig a hen bacedi melysion yn ei gemwaith. Drwy gyfuno rhain gyda arian, cerrig arbennig, geiniau a gemau, mae Hannah yn llwyddo i greu lliwiau moethus a hardd yn ei chynlluniau.

 • Rauni Higson

 • Sefydlwyd Rauni mewn hen gapel wedi adnewyddu,nghanol Eryri mewn lle mae’r tirwedd dramateg a gwyllt wastad yn ysbrydoli ei chynlluniau. Mae ei gwaith yn gerfluniol, ac yn syndod o ysgafn a hawdd iw wisgo. Daw bywyd i’r ffurfiau ar y corff. Ymddiddorai a thechnegau a gwahanol ffyrdd o greu, yn enwedig, ers degawd bu’n perffeithio ei steil personnol o’r dechneg ‘ffurfio drwy blygu’. Dehongli yn hytrach na chopio nodweddion fel symudiad, [...]

 • Jane Fairbairn

 • Daw ysbrydoliaeth Jane o batrymau mewn natur, planhigion, creaduriaid fel pryfed, ac y traeth. Bydd yn ymateb i’w amgylchedd mewn ffordd agored i ddarganfyddiadau neu arsylwadau digymell. Hoffai Jane arbrofi a chyfuno deunyddiau gwahanol i gyflawni ansawdd sensitif ac addurnol yn ei gwaith. Mae cyswllt uniongyrchol a natur i’r gwaith, unai mewn ffordd amlwg neu weithiau fwy cynnil drwy ddefnyddio patrwm a gwead arbennig. Gweithiai’n bennaf mewn arian ac aur, ond [...]

 • Hannah David

 • Ceir Hannah ei hysbrydoli gan ffurfiau naturiol megis gwymon a dail ac yn gweithio rhan amlaf gydag arian a cherrig gwerthfawr.  Mae cadwyni mawr, trwsiadus yn nodwedd amlwg yn ei gwaith. Defnyddir techneg cyffroes o’r enw ‘Reticulation’ sydd yn anodd iawn i’w ailadrodd felly mae’r gemwaith a ceir ei greu yn unigryw iawn.