Ynglyn a CGGC

Grŵp proffesiynol o emyddion cyfoes wedi eu lleoli ar draws Gogledd Cymru yw CGGC.

Sefydlwyd CGGC yn ffurfiol yn 2013 er mwyn darparu rhwydwaith cefnogol ar gyfer gemyddion a gofaint wedi eu lleoli yn Ngogledd Cymru. Mae gweithgareddau rhwydweithio yn cynnwys rhannu offer, syniadau a gwybodaeth, cynllunio cyrsiau hyfforddiant cydweithredol a cymeryd mantais o arddangosfeydd ar raddfa mwy a chyfleoedd marchnata. Mae rhai aelodau yn raddedigion diweddar ac yn cael budd o gyfarfod aelodau mwy profiadol o’r grŵp. Mae CGGC yn aml yn cadw llygaid allan mewn arddangosfeydd, ffeiriau crefft ac ati am aelodau newydd i ymuno a’r grŵp. Os ydych chi yn emydd proffesiynol sydd yn creu gwaith ag elfen dylunio cryf iddo neu newydd raddio a diddordeb mewn cwblhau cais aelodaeth cysylltwch a’r cydlynydd aelodaeth ar membership@nwjc.co.uk

Yn dilyn llwyddiant arddangosfa grŵp yn 2009 yn Oriel Parc Glynllifon dechreuodd aelodau CGGC gyfarfod yn anffurfiol.

Yn 2012 cymerodd CGGC yn ogystal a gemyddion o Dde Cymru ran mewn arddangosfa yn Oriel Ynys Môn, Llangefni yn Sir Fôn fel rhan o ACJ Wales (‘The Association for Contemporary Jewellery’). Cafwyd yr arddangosfa Nadolig yma (‘Sparkle | Disglair’) dderbyniad positif iawn a’r llwyddiant yma oedd y sbardun ar gyfer sefydlu CGGC mewn modd ffurfiol yn 2013.

Mae CGGC wedi creu cysylltiadau gyda grŵpiau gemwaith mewn ardaloedd eraill gyda’r gobaith o allu cydweithio yn y dyfodol. Hyd yn hyn mae aelodau o’r grŵp wedi cydweithio gyda aelodau o ACJ Wales (‘Association for Contemporary Jewellery Wales’) a ceir cynlluniau i gydweithio gyda MJN (‘Manchester Jewellers Network’) yn y dyfodol agos.

Hoffer CGGC ddiolch i Cyngor Celfyddydau Cymru am y cyllid a dderbynwyd i greu y gwefan yma a lansio y grŵp yn swyddogol yn Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Sir Ddinbych. Bydd 9 aelod o CGGC yn creu arddangosfa dros dro ar faes yr Eisteddfod fydd yn darparu cyfle unigryw i drafod gwaith y gemyddion gyda hwy a prynnu gwaith hyfryd wedi eu gwneud a llaw yn uniongyrchol ganddynt.

logos